GS1

استانداردهای GS۱

به‌اشتراک‌گذاری

 

قابلیت همکاری، بوسیله استانداردهای شناسایی، استانداردهای ضبط داده‌ها و استانداردهای مشترک برای ارتباط الکترونیکی، امکان‌پذیر است، اجازه می‌دهد اطلاعات محصول به صورت یکپارچه در سراسر زنجیره‌ تامین جریان داشته باشد.

آیا می‌دانستید؟
با استفاده از استانداردهای GS1 در فرآیند سفارش تا پرداخت، شرکت‌های کاربر می‌توانند تا 48 یورو در هر تراکنش صرفه جویی کنند.