GS1

استانداردهای GS۱

شناسایی

استانداردهای شناسایی GS1 برای منحصر به فرد تشخیص دادن همه محصولات، واحدهای لجستیکی، مکان‌ها و دارایی‌ها در طول زنجیره تامین از کارخانه تا مصرف‌کننده استفاده می شوند.

آیا می‌دانستید؟
به گزارش انجمن کالاهای مصرفی سال 2011"Global Scorecard"، خرده‌فروشان و تولید‌کنندگان گزارش داده‌اند که 96 درصد از محصولات مصرفی‌شان شماره جهانی قلم تجاری (GTIN) داشته است.

شرکت و محل
شماره جهانی موقعیت مکانی (GLN)

محصول
شماره جهانی قلم تجاری (GTIN)

حمل و نقل و لجستیک
کد سریالی محموله یا بسته ارسالی (SSCC)
شماره جهانی شناسایی مرسوله (GSIN)
شماره جهانی شناسایی محموله (GINC)

دارایی‌ها
شناسه جهانی دارایی شخصی (GIAI)
شناسه جهانی دارایی برگشتی (GRAI)

خدمات و سایر موارد
شماره جهانی رابطه خدماتی (GSRN)
شناسه جهانی نوع سند (GDTI)
شماره جهانی کوپن (GCN)
شناسه جزء / مولفه (CPID)
​​