GS1

نواحی مورد تمرکز

کیفیت داده‌ها

میلیونها نفر نیاز دارند برای اطمینان بدانند که چی چیزی درون غذایی که می‌خرند وجود دارد. این به طور خاص برای افرادی که از آلرژی غدایی رنج می‌برند یا محدودیت رژیمی دارند حیاتی است. این موضوع کیفیت داده‌های محصول پیش روی کسب‌وکار B2B به B2C را بهبود می‌بخشد.

اطمینان از انتقال منبعی دقیق و کامل برای داده‌های محصول از نقطه تولید تا تمام راه‌های منتهی به مصرف‌کننده، یک نگرانی برای همه است. اطلاعات قابل اعتماد، قبل دسترس برای همه، به معنای افزایش سرعت بازار، بهبود ارتباطات طرف‌های تجاری و وفاداری کلی نام تجاری است.