سفر فوق‌العاده‌ی یک شیشه مربا معمولی

استانداردهای GS1 باعث ایجاد شفافیت در طول زنجیره تامین می شود. به ما اجازه بدهید تا شما را به سفری ببریم که در آن یک شیشه مربای توت فرنگی تمام راه ها را از نقطه تولید تا مشتری طی می‌کند.

از کجا سفر شما آغاز می‌شود؟